Home About us Services Sterilisation Laboratory Contact Photos Brochures
PATIENT EDUCATION BROCHURES  These patient education brochures are used to inform patients and make it easier to understand about common dental conditions and treatments at Dental Hospital. They have been developed and designed for educational use only. Our patients will be able to read at their leisure about their required dental procedures and they can also show the brochures to family members or colleagues and discuss. The brochures are not intended to replace advice from the dental professionals.

Tooth Extraction:


Post-Operative Instructions

TOOTH EXTRACTION

บางครั้งการถอนฟันเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโรคฟันผุ โรคในช่องปากหรือการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดกับฟัน เมื่อท่านได้รับการถอนฟันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในช่องปากทันตแพทย์จะให้คำแนะนำภายหลังการถอนฟันและเป็นสิ่งสำคัญทีท่านควรสอบถามข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้แผลหายเร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และทำให้ท่านมีอาการดีขึ้น

 

Wisdom Tooth Removal:


Post-Operative Instructions

WISDOM TOOTH REMOVAL

ฟันคุด (IMPACTED TOOTH, WISDOM TOOTH) โดยส่วนมากมักจะเกิดกับฟันกรามซี่ที่สามหรือฟันกรามซี่สุดท้ายที่ปกติจะขึ้นในช่วงอายุ 17-21 ปีแต่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติหรือขึ้นได้เพียงบางส่วนเพราะไม่มีที่พอให้ขึ้นหรืออยู่ในลักษณะหรือตำแหน่งที่ผิดปกติหรือมีฟันซี่อื่นมาขวางไว้ส่วนใหญ่ฟันคุดจะถูกแนะนำให้ถอนออก

 

Root Canal Therapy:


Can Save
Your Tooth

ROOT CANAL THERAPY

ฟันแท้หรือฟันถาวรที่ได้รับการดูแลรักษาดีจะอยู่ใช้งานได้ตลอดชีวิตในปัจจุบันการรักษาคลองรากฟันเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันรักษาไม่ให้สูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควร ENDODONTICS สาขาทางทันแพทยศาสตร์ในการรักษโรคหรือการบาดเจ็บในคลองรากฟัน ENDODONTISTS หมายถึงทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหรือการบาดเจ็บในคลองรากฟัน

 

Dental Implant:


Are they an option for you?

DENTAL IMPLANT

รากฟันเทียม คือ การทำศัลยกรรมใส่รากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกรการทำรากฟันเทียมเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปเนื่องจากโรคฟันและโรคในช่องปากหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ท่านอาจเลือกการทำรากฟันเทียมเป็นวิธีหนึ่งการทำรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันซี่เดียว หรือมากกว่าหรือเป็นหลักยึดสำหรับฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

 

All about Prosthodontics:


Why do I need
a crown?

DENTAL CROWN

ครอบฟัน เป็นการรักษาในช่องปากวิธีหนึ่งสำหรับฟันที่บอบบาง ฟันผุ ฟันแตก ฟันร้าว และฟันหักบิ่นหรือเปลี่ยนสีครอบฟันเป็นวิธีการทำครอบบนตัวฟันธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือเหงือกเพื่อการบูรณะฟันให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงาม

 

All about Orthodontics:


Healthy and Beautiful Smiles

ORTHODONTICS

การมีรอยยิ้มที่สวยงามเผยให้เห็นความสำคัญของการเรียงตัวของฟันที่เป็นระเบียบและสุขภาพช่องปาก ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาพร้อมฟันที่สวยงามฟันเกหรือฟันห่างอาจเป็นสาเหตุของการขาดความมั่นใจในตัวเองความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันและขากรรไกร การสบฟัน อาการปวดและความผิดปกติอื่นๆ

 

Caring for your braces:


We care for healthy smiles

BRACES

การดูแลช่องปากที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการมีสุขภาพปากที่ดีตลอดชีวิตการทำความสะอาดฟันที่ได้รับการจัดฟันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากคราบจุลินทรีย์จะก่อตัวขึ้นรอบ ๆ แบร็กเกตจัดฟันแถบรัดฟันละลวดจัดฟันอย่างรวดเร็วการทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันทุกวันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก

 

Caring for your implants:


We care for healthy smiles

IMPLANTS

การดูแลรากฟันเทียมต้องให้ดีเช่นเดียวกับการดูแลฟันธรรมชาติการดูแลอนามัยช่องปากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันโรครอบ ๆ รากฟันเทียมด้วยการดูแลอย่างดีและเหมาะสมที่บ้านและการพบทันตแพทย์เพื่อ่ตรวจรักษาเป็นประจำจะทำให้สามารถรักษาฟันซี่ใหม่นี้ไว้ได้ตลอดชีวิตคุณสามารถป้องกันโรคเนื้อเยื่ออักเสบรอบรากฟันเทียมได้ตราบใดที่ยังมีอนามัยช่องปากที่ดี

 

Dental care for children:


We care for healthy smiles

CHILDREN

การเสริมสร้างอนามัยช่องปากที่ดีในเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นขั้นตอนแรกเพื่อสุขภาพฟันที่ดีตลอดชีวิต แปรงฟันวันละสองครั้งตอนเช้าและเย็นโดยไม่จำเป็นที่ต้องทำในห้องน้ำเสมอไป สามารถแปรงฟันบนเตียงของเด็กหรือบนโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก โดยให้เด็กเล็กนอนหงายและศีรษะอยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเด็กโตขึ้นสามารถนั่งบนตักเอียงศีรษะพิงลงบนแขนของท่านเด็กอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยในการแปรงฟันจนถึงอายุ 10 ขวบ

 

Simple tips for a healthy smile:


We care for healthy smiles

HEALTHY SMILE

ท่านจะได้รับประโยชน์มากมายจากการให้เวลาและความสนใจสุขภาพฟันเพียงสองหรือสามนาทีทุกวันการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปควรดูแลรอยยิ้มและโอกาสดีที่ท่านสามารถรักษาฟันไว้ได้ตลอดชีวิต สุขภาพเหงือกที่ดีจะมีสีชมพูอ่อนลักษณะคล้ายผิวส้มและรัดแน่นรอบคอฟันแต่ละซี่ไม่มีเลือดออกในขณะแปรงหรือทำความสะอาดซอกฟัน สิ่งสำคัญควรแปรงทุกเช้าและเย็น

  Dental Hospital Bangkok
T77 Community, Soi On Nut 1/1, Sukhumvit 77
Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110
TEL:+66 2 092 2000
Patient Relations: +66 2 092 2011/-16
E-mail: dental@loxinfo.co.th
www.dentalhospitalbangkok.com
E-Mail Us
Map & Directions

 
© 2018 Dental Hospital Bangkok